پوکر آنلاین

Subtitles for

Poster

The Magicians - Second Season Imdb Flag

  • Year: 2017
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian The.Magicians.US.Season.2.All.Episodes.BluRay.Source   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری| IranFilm.Net 
Farsi/Persian The.Magicians.US.Season.2.All.Episodes.720p.BluRay   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری| IranFilm.Net 
Farsi/Persian The.Magicians.US.Season.2.All.Episodes.1080p.BluRay   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری| IranFilm.Net 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E13.WEB-DL.x264   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co | Season FINALE! 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E13.HDTV.x264-SVA   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co | Season FINALE! 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E13.720p.WEB-DL.x264   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co | Season FINALE! 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E13.720p.HDTV.x264-SVA   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co | Season FINALE! 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E13.720p.HDTV.x264-FLEET   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co | Season FINALE! 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E13.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co | Season FINALE! 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E12.WEB-DL.x264   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E12.HDTV.XviD-AFG   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E12.HDTV.x264-SVA   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E12.720p.WEB-DL.x264   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E12.720p.HDTV.x264-SVA   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E12.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E11.WEB-DL.x264   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E11.HDTV.XviD-AFG   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E11.HDTV.x264-KILLERS   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E11.720p.WEB-DL.x264   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E11.720p.HDTV.x264-KILLERS   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E11.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E10.WEB-DL.x264   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E10.HDTV.XviD-AFG   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E10.HDTV.x264-KILLERS   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E10.720p.WEB-DL.x264   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E10.720p.HDTV.x264-KILLERS   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E10.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E09.WEB-DL.x264   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E09.HDTV.XviD-AFG   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E09.HDTV.x264-FLEET   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E09.720p.WEB-DL.x264   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E09.720p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E09.720p.HDTV.x264-FLEET   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E09.480p.HDTV.x264-mSD   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E08.WEB-DL.x264   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E08.HDTV.XviD-AFG   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E08.HDTV.x264-FLEET   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E08.720p.WEB-DL.x264   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E08.720p.HEVC.x265-MeGusta   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E08.720p.HDTV.x264-FLEET   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E08.480p.HDTV.x264-mSD   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E07.WEB-DL.x264   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E07.HDTV.x264-SVA   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E07.HDTV.x264-AVS   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E07.720p.WEB-DL.x264   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E07.720p.HDTV.x264-SVA   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E07.720p.HDTV.x264-AVS   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E06.WEB-DL.x264   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E06.HDTV.XviD-AFG   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E06.HDTV.x264-FLEET   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E06.720p.WEB-DL.x264   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E06.720p.HDTV.x264-FLEET   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E06.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E06.480p.HDTV.x264-RMTeam   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E05.WEB-DL.x264   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E05.HDTV.XviD-AFG   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E05.HDTV.x264-SVA   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E05.720p.WEB-DL.x264   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E05.720p.HDTV.x264-SVA   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E05.480p.HDTV.x264-RMTeam   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E04.WEB-DL.x264   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E04.HDTV.x264-SVA   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E04.720p.WEB-DL.x264   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E04.720p.HDTV.x264-SVA   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E03.WEB-DL.x264   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E03.PROPER.HDTV.x264-KILLERS   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E03.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E03.720p.WEB-DL.x264   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E03.720p.HDTV.x264-SVA   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E03.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.WEB-DL.x264-RARBG   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.HDTV.XviD-FUM   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.HDTV.XviD-AFG   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.HDTV.XviD-AFG   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.HDTV.x264-FLEET   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.720p.HDTV.x264-KILLERS   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.720p.HDTV.x264-FLEET   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.480p.HDTV.x264-mSD   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.480p.HDTV.x264-mSD   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ | wWw.Takmovie.co 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.WEB-DL.720p-mRS   Ehsan_Taj
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄  
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.HDTV.XviD-FUM   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.HDTV.XviD-FUM   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.HDTV.XviD-AFG   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.HDTV.XviD-AFG   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.HDTV.x264-KILLERS   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.720p.HDTV.x264-KILLERS   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.720p.HDTV.x264-KILLERS   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.480p.HDTV.x264-mSD   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.480p.HDTV.x264-mSD   llillusionll
► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄ 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02.Final.Edit   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co | زیـ‌‌‌‌رنـویـسـ کـامـلـ فـصـلـ دومـ | Final Edit 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02.All.WEB-DL   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co | زیـ‌‌‌‌رنـویـسـ کـامـلـ فـصـلـ دومـ | Final Edit 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02.All.HDTV   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co | زیـ‌‌‌‌رنـویـسـ کـامـلـ فـصـلـ دومـ | Final Edit 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02.All.Episodes   llillusionll
►► illusion امیرعلی | TakMovie.Co | زیـ‌‌‌‌رنـویـسـ کـامـلـ فـصـلـ دومـ | Final Edit 
Farsi/Persian The Magicians S02E01 -ALL HD TVS Knight Of Crowns   shahabj
امیدوارم لذت ببرین آیدی تلگرام(@shahabjurablu) ایمیل([email protected]) نظری ، انقادی چیزی بود بگید خوشحال میشم 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E02.HDTV.x264-KILLERS   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 
Farsi/Persian The.Magicians.US.S02E01.HDTV.x264-KILLERS   sajjad_sjb
ترجمه اختصاصی جهان زیرنویس 

View all available subtitles (all languages)