دانلود زیرنویس

Poster

El Chapo - فصل دوم Imdb Flag

  • Year: 2017
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian S02E12 Episode 12 by REBIN   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian S02E09 Episode 09 by REBIN   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian S02E08 Episode 08 by REBIN   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian S02E07 Episode 07 by REBIN   REBIN
iSubtitle.ir► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian S02E06 Episode 06 by REBIN   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian S02E05 Episode 05   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian S02E04 Episode 04 by REBIN   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄ 
Farsi/Persian S02E03 Episode 03 by REBIN   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄ 
Farsi/Persian el-chapo-second-season_FARSI-PERSIAN BY REBIN   REBIN
نسخه وب اصلاح شده، قبلیه قسمت 9 ترجمه شده رو نداشت دوستان لطف کردن اطلاع دادن. ممنون 
Farsi/Persian el-chapo-second-season_FARSI-PERSIAN BY REBIN   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄ 
Farsi/Persian el-chapo complete second-season_FARSI-PERSIAN BY REBIN   REBIN
نسخه وب اصلاح شده، قبلیه قسمت 9 ترجمه شده رو نداشت دوستان لطف کردن اطلاع دادن. ممنون 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E12.720p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_FARSI   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E12.4800p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_FARSI   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E12.10800p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_FARSI   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E11.by REBIN   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E11.720p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_FARSI   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E11.480p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_FARSI   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E11.1080p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_FARSI   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E10.DUAL.AUDIO.SPA.ENG.1080p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E10.DUAL.AUDIO.SPA.ENG. by REBIN   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E10.720p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_FARSI   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E10.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC.PSA.   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E10.480p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_FARSI   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E10.1080p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_FARSI   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E09.WEBRip.x264-RARBG   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E09.720p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_FARSI   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E09.480p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_FARSI   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E09.1080p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_FARSI   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E08.WEBRip.x264-RARBG   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E08.720p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_farsi   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E08.480p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_farsi   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E08.1080p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_farsi   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E07.WEBRip.x264-RARBG   REBIN
iSubtitle.ir► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E07.720p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_farsi   REBIN
iSubtitle.ir► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E07.480p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_farsi   REBIN
iSubtitle.ir► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E07.1080p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_farsi   REBIN
iSubtitle.ir► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E06.WEBRip.x264-RARBG   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E06.720p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_farsi   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E06.1080p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_farsi   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E05.WEBRip.x264-RARBG   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E05.WEBRip.x264 by REBIN   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E05.720p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_farsi   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E05.1080p.WEBRip.x264-SERIOUSLY_track4_farsi   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄  
Farsi/Persian El.Chapo.S02E04.WEBRip.x264-RARBG   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄ 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E04.720p.WEBRip.x264-SERIOUSLY   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄ 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E04.1080p.WEBRip.x264-SERIOUSLY   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄ 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E03.WEBRip.x264-RARBG   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄ 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E03.720p.WEBRip.x264   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄ 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E03.480p.WEBRip.x264   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄ 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E03.1080p.WEBRip.x264   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄ 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E02.WEBRip.x264-RARBG   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄ 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E02.WEBRip.x264 by REBIN   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄ 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E02.720p.WEBRip.x264   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄ 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E02.1080p.WEBRip.x264   REBIN
REBIN► @CINEMAISCRITIC _ REBINترجمه از ◄ 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E01.WEBRip.x264-RARBG   REBIN
REBINترجمه از ربین نسخه تصحیح شده 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E01.WEBRip.x264-RARBG   REBIN
ترجمه از ربین ترجمه نسخه نتفلیکس بدون ترجمه پارت های انگلیسی بعلت موجود نبودن فایل ویدیویی سینک 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E01.WEBRip.x264 BY REBIN   REBIN
REBINترجمه از ربین نسخه تصحیح شده 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E01.WEBRip.x264 by REBIN   REBIN
ترجمه از ربین ترجمه نسخه نتفلیکس بدون ترجمه پارت های انگلیسی بعلت موجود نبودن فایل ویدیویی سینک 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E01.720p.WEBRip.x264   REBIN
ترجمه از ربین ترجمه نسخه نتفلیکس بدون ترجمه پارت های انگلیسی بعلت موجود نبودن فایل ویدیویی سینک 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E01.1080p.WEBRip.x264   REBIN
REBINترجمه از ربین نسخه تصحیح شده 
Farsi/Persian El.Chapo.S02E01.1080p.WEBRip.x264   REBIN
ترجمه از ربین ترجمه نسخه نتفلیکس بدون ترجمه پارت های انگلیسی بعلت موجود نبودن فایل ویدیویی سینک 
Farsi/Persian El.Chapo.S02.web-dl by REBIN   REBIN
نسخه وب اصلاح شده، قبلیه قسمت 9 ترجمه شده رو نداشت دوستان لطف کردن اطلاع دادن. ممنون 
Farsi/Persian El Chapo Season 3 Univision Trailer Farsi by REBIN   REBIN
El Chapo Season 3 Univision Trailer Farsi by REBIN 

View all available subtitles (all languages)