دانلود زیرنویس

Poster

American Horror Story - فصل چهارم Imdb Flag

  • Year: 2014
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian American.Horror.Story.Season.4.All.Episodes.All.BluRay   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری | IranFilm.Net  
Farsi/Persian American.Horror.Story.Season.4.All.Episodes.720p.BluRay   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری | IranFilm.Net  
Farsi/Persian American.Horror.Story.Season.4.All.Episodes.1080p.BluRay   IranFilm Official
► هماهنگ شده با نسخه بلوری | IranFilm.Net  
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E13.WEB-DL   Pedi.Bi
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi | پایان فصل  
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E13.HDTV.All.Versions   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi | پایان فصل 
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E12.WEB-DL   Pedi.Bi
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi  
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E12.HDTV.All.Versions   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi 
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E11.WEB-DL   Pedi.Bi
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi  
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E11.HDTV.All.Versions   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi 
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E10.WEB-DL   Pedi.Bi
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi  
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E10.HDTV.All.Versions   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi 
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E09.WEB-DL   Pedi.Bi
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi  
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E09.HDTV.All.Versions   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi 
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E08.WEB-DL   Pedi.Bi
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi  
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E08.HDTV.All.Versions   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi 
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E07.WEB-DL   Pedi.Bi
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi  
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E07.HDTV.All.Versions   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi 
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E06.WEB-DL   Pedi.Bi
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi  
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E06.HDTV.All.Versions   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi 
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E05.WEB-DL   Pedi.Bi
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi  
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E05.HDTV.All.Versions   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi 
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E04.WEB-DL   Pedi.Bi
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi  
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E03.WEB-DL   [email protected]
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi  
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E03.HDTV.All.Versions   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi 
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E02.WEB-DL   Pedi.Bi
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi  
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E02.HDTV.All.Versions   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi 
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E01.WEB-DL   Pedi.Bi
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi  
Farsi/Persian American Horror Story S04 Complete 480p 720p HDTV   alborz
فصل چهارم کامل / credits to original author/uploader  
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E04.HDTV.All.Versions 1   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi 
Farsi/Persian American.Horror.Story.S04E01.HDTV.All.Versions 1   Oceanic 6
زیرنویس از : علیرضا و پدرام | Oceanic 6 - Pedi.Bi 

View all available subtitles (all languages)