دانلود زیرنویس

Poster

Valor - فصل اول Imdb Flag

  • Year: 2017
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Valor S01 E02   hamed.niazi
نظرات شما روحیه بخش ما برای ادامه ترجمه این سریاله hniay74 @ gmail.com  
Farsi/Persian Valor S01 E01 480P HDTV   hamed.niazi
نظرات شما روحیه بخش ما برای ادامه ترجمه این سریاله hniay74 @ gmail.com 

View all available subtitles (all languages)