دانلود زیرنویس

Poster

Jurassic World: Fallen Kingdom Imdb Flag

  • Year: 2018
  • Subtitles rated good
  • Not rated
  • Visited
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.KORSUB.HDRip-XviD-AVID   Reza_fat
█► رضـــــــــا فـــتــاحــــی | ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.KORSUB.HDRip.XviD-AVID   MgarMsiri_9194
██ سـروش و محمد گرمسیری | NightMovie.Co &Film9 ██ 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.KORSUB.HDRip.XviD-AVID   Naser_69
█ ناصر اسماعیلی، ایلیا، نیما، سمیرا | DibaMoviez.Com  
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.KORSUB.HDRip.XviD-AVID   M.i.l.a.d
█میلاد طاهرخانی، محمد عزیزی، حسام شیخ حسنی، ابوالفضل شفیع الاسلام، امیر طهماسبی█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.KORSUB.HDRip.XviD-AVID   Night_walker77
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی & وحید فرحناکی 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.KORSUB.HDRip.x264-STUTTERSHIT   MgarMsiri_9194
██ سـروش و محمد گرمسیری | NightMovie.Co &Film9 ██ 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.KORSUB.HDRip.x264-STUTTERSHIT   Naser_69
█ ناصر اسماعیلی، ایلیا، نیما، سمیرا | DibaMoviez.Com  
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.KORSUB.HDRip.x264-STUTTERSHIT   M.i.l.a.d
█میلاد طاهرخانی، محمد عزیزی، حسام شیخ حسنی، ابوالفضل شفیع الاسلام، امیر طهماسبی█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.KORSUB.HDRip.x264-STUTTERSHIT   Night_walker77
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی & وحید فرحناکی 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.KORSUB.HDRip.x264-STUTTERSHIT   Reza_fat
█► رضـــــــــا فـــتــاحــــی | ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.HC.HDRip.XViD.AC3-ETRG   MgarMsiri_9194
██ سـروش و محمد گرمسیری | NightMovie.Co &Film9 ██ 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.HC.HDRip.XViD.AC3-ETRG   Naser_69
█ ناصر اسماعیلی، ایلیا، نیما، سمیرا | DibaMoviez.Com  
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.HC.HDRip.XViD.AC3-ETRG   M.i.l.a.d
█میلاد طاهرخانی، محمد عزیزی، حسام شیخ حسنی، ابوالفضل شفیع الاسلام، امیر طهماسبی█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.HC.HDRip.XViD.AC3-ETRG   Night_walker77
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی & وحید فرحناکی 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.HC.HDRip.XViD.AC3-ETRG   Reza_fat
█► رضـــــــــا فـــتــاحــــی | ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.720p.KORSUB.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   MgarMsiri_9194
██ سـروش و محمد گرمسیری | NightMovie.Co &Film9 ██ 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.720p.KORSUB.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   Naser_69
█ ناصر اسماعیلی، ایلیا، نیما، سمیرا | DibaMoviez.Com  
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.720p.KORSUB.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   M.i.l.a.d
█میلاد طاهرخانی، محمد عزیزی، حسام شیخ حسنی، ابوالفضل شفیع الاسلام، امیر طهماسبی█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.720p.KORSUB.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   Night_walker77
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی & وحید فرحناکی 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.720p.KORSUB.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   Reza_fat
█► رضـــــــــا فـــتــاحــــی | ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.1080p.KORSUB.HDRip.x264-STUTTERSHIT   MgarMsiri_9194
██ سـروش و محمد گرمسیری | NightMovie.Co &Film9 ██ 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.1080p.KORSUB.HDRip.x264-STUTTERSHIT   Night_walker77
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی & وحید فرحناکی 
Farsi/Persian Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018.1080p.KORSUB.HDRip.x264-STUTTERSHIT   Reza_fat
█► رضـــــــــا فـــتــاحــــی | ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   MgarMsiri_9194
██ سـروش و محمد گرمسیری | NightMovie.Co &Film9 ██ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   Naser_69
█ ناصر اسماعیلی، ایلیا، نیما، سمیرا | DibaMoviez.Com  
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   M.i.l.a.d
█میلاد طاهرخانی، محمد عزیزی، حسام شیخ حسنی، ابوالفضل شفیع الاسلام، امیر طهماسبی█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   Night_walker77
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی & وحید فرحناکی 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   Reza_fat
█► رضـــــــــا فـــتــاحــــی | ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264-MkvCage.ws   Naser_69
█ ناصر اسماعیلی، ایلیا، نیما، سمیرا | DibaMoviez.Com  
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264-MkvCage.ws   M.i.l.a.d
█میلاد طاهرخانی، محمد عزیزی، حسام شیخ حسنی، ابوالفضل شفیع الاسلام، امیر طهماسبی█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264-MkvCage   MgarMsiri_9194
██ سـروش و محمد گرمسیری | NightMovie.Co &Film9 ██ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264-MkvCage   Night_walker77
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی & وحید فرحناکی 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264-MkvCage   Reza_fat
█► رضـــــــــا فـــتــاحــــی | ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264-iFT   Naser_69
█ ناصر اسماعیلی، ایلیا، نیما، سمیرا | DibaMoviez.Com  
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264-iFT   M.i.l.a.d
█میلاد طاهرخانی، محمد عزیزی، حسام شیخ حسنی، ابوالفضل شفیع الاسلام، امیر طهماسبی█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264-IExTV   MgarMsiri_9194
██ سـروش و محمد گرمسیری | NightMovie.Co &Film9 ██ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264-IExTV   Naser_69
█ ناصر اسماعیلی، ایلیا، نیما، سمیرا | DibaMoviez.Com  
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264-IExTV   M.i.l.a.d
█میلاد طاهرخانی، محمد عزیزی، حسام شیخ حسنی، ابوالفضل شفیع الاسلام، امیر طهماسبی█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264-IExTV   Night_walker77
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی & وحید فرحناکی 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264-IExTV   Reza_fat
█► رضـــــــــا فـــتــاحــــی | ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   MgarMsiri_9194
██ سـروش و محمد گرمسیری | NightMovie.Co &Film9 ██ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   Naser_69
█ ناصر اسماعیلی، ایلیا، نیما، سمیرا | DibaMoviez.Com  
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   M.i.l.a.d
█میلاد طاهرخانی، محمد عزیزی، حسام شیخ حسنی، ابوالفضل شفیع الاسلام، امیر طهماسبی█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   Night_walker77
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی & وحید فرحناکی 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.720p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   Reza_fat
█► رضـــــــــا فـــتــاحــــی | ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.1080p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   MgarMsiri_9194
██ سـروش و محمد گرمسیری | NightMovie.Co &Film9 ██ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.1080p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   Naser_69
█ ناصر اسماعیلی، ایلیا، نیما، سمیرا | DibaMoviez.Com  
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.1080p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   M.i.l.a.d
█میلاد طاهرخانی، محمد عزیزی، حسام شیخ حسنی، ابوالفضل شفیع الاسلام، امیر طهماسبی█ 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.1080p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   Night_walker77
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی & وحید فرحناکی 
Farsi/Persian Jurassic.World.2018.1080p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   Reza_fat
█► رضـــــــــا فـــتــاحــــی | ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Jurassic World Fallen Kingdom 2018 PROPER 1080p HD-TC X264-CPG   Reza_fat
█► رضا فتاحی | ارائه ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Jurassic World Fallen Kingdom 2018 HDCAM XViD AC3-ETRG   Reza_fat
█► Subdl.TV | رضــا فــتــاحــی ◄█ 
Farsi/Persian Jurassic World Fallen Kingdom (2018) HDCAM   Reza_fat
█► Subdl.TV | رضــا فــتــاحــی ◄█ 
Farsi/Persian Jurassic World Fallen Kingdom (2018) English 720p HDCAM-Rip - x264 - 800MB   Reza_fat
█► Subdl.TV | رضــا فــتــاحــی ◄█ 
Farsi/Persian Jurassic World Fallen Kingdom (2018) 720p English HDCAM-Rip - x264 - MP3 750MB   Reza_fat
█► Subdl.TV | رضــا فــتــاحــی ◄█ 
Farsi/Persian Jurassic World- Fallen Kingdom - Official Trailar 2   Ali_Alizadeh
ترجمه و زیرنویس به صورت کاملاً عامیانه توسط علی-علیزاده مدت زمان 1:35 جدیترین اخبار و تریلر فیلم های روز دنیا rah3par-trailers.blogsky.com 
Farsi/Persian Jurassic World - Fallen Kingdom Official Trailer   Ali_Alizadeh
مدت زمان 2:24 ترجمه و زیرنویس به صورت کاملاً عامیانه توسط علی-علیزاده 

View all available subtitles (all languages)